START PRODUKTIONSGRUPPER KONSERTER VERKSAMHET COMA FESTIVAL NYHETER LÄNKAR KONTAKT IN ENGLISH
pil STARTSIDA pil pil pil pil pil pil pil IN ENGLISH
  OM COMA  
pil pil pil


CoMA CoMA - Contemporary Music and Artists
CoMA
CoMAs verksamhet har upphört sedan 2010.

Ladda ner och läs en sammanfattning av CoMAs verksamhet här.

För vidare frågor kontakta Media Artes. www.mediaartes.net

CoMA bildades våren 2003 som ett center för nutida konstmusik. Verksamheten har sitt formella säte i Växjö och verkar inom ramarna för Musik i Syd med stöd av Rikskonserter och Statens kulturråd.
Saxofon
WNMD CoMAs mål och uppdrag är att genom kraftfulla åtgärder skapa optimala förutsättningar för den nykomponerade musiken. På väg mot detta mål - mötet mellan tonsättaren och lyssnaren - radas ett antal åtgärder upp: kompositionsbeställningar, seminarier, mästarklasser och pedagogisk verksamhet, arrangörs- och turnéstöd, CD-utgivning, information/marknadsföring, nätverkssamarbeten, internationell samverkan etc.
CoMA är en resurs för det fria musiklivet. Tillsammans med föreningen Media Artes bedrivs en omfattande konsertverksamhet med svenska och utländska frilansmusiker. Gemensamt drivs också Blomdahl Studion - elektroakustisk produktionsstudio med experimentscen - samt CoMA Festival - Art Music for the Future. Genom det nära samarbetet med Media Artes garanteras effektiv verkställighet av CoMAs intentioner.
CoMAs verksamhet innefattar också turnébaserade produktionsgrupper bestående av ensembles och composers in residence vilka, utifrån ett helhetskoncept i nära samverkan med konsertarrangörer, säkerställer produktionsverksamheten från ett långsiktigt perspektiv. Mixerbord
CoMA verkar regionalt, nationellt och internationellt. Nätverket är omfattande med många samarbetspartners och innefattar hela den nutida, konstmusikaliska sfären. Samverkan är ett nyckelord och perspektivet globalt.
CoMA

Copyright © CoMA, Konserthuset, Västergatan 13, 352 31 VÄXJÖ, 0470-70 03 04,