START PRODUKTIONSGRUPPER KONSERTER VERKSAMHET COMA FESTIVAL NYHETER LÄNKAR KONTAKT IN ENGLISH
pil STARTSIDA pil pil pil pil pil pil pil IN ENGLISH
  SAMARBETSPARTNERS ÖVRIGA LÄNKAR  
pil SAMARBETSPARTNERS ÖVRIGA LÄNKAR pil


CoMA SAMARBETSPARTNERS
CoMA
CoMAs kontaktnät är omfattande och innefattar hela det nutida, konstmusikaliska musiklivet: institutioner, arrangörer, tonsättare, ensembler/interpreter etc.
Media Artes www.mediaartes.net
Föreningen Media Artes har en viktig betydelse för CoMA som stadigvarande samarbetspartner. Föreningens verksamhet är i huvudsak konsertgivande och sålunda samordnad med en stor del av CoMAs egen konsertverksamhet.
Rikskonserter www.rikskonserter.se
Rikskonserter stödjer och samarbetar med CoMA i såväl nationella som internationella projekt och genom samverkan kring kompositionsbeställningar.
Statens kulturråd (KUR) www.kur.se
CoMA uppbär utvecklingsbidrag från Statens Kulturråd vilket möjliggör verksamheten kring produktionsgrupperna med bl a sina hustonsättare och husensembler.
ISCM - World New Music Days 2009 www.listentotheworld.se
International Society for Contemporary Music - Svenska Sektionen www.iscm.a.se
Visby Internationella Tonsättarcentrum (VITC) www.centreforcomposers.org
Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK) www.riksforbundet.se
Föreningen Svenska Tonsättare (FST) www.fst.se
Levande interpreter av Nutida Konstmusik (LINK) www.link.just.nu
Elektro-akustisk Musik i Sverige (EMS) www.ems.rikskonserter.se
Västsvenskt centrum för ny musik (ARGOS) h.marten@telia.com
Sällskapet för Elektroakustisk Musik i Sverige (SEAMS) www.seams.nu
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) www.stim.se
Swedish Music Information Centre (MIC) www.mic.stim.se
CoMA

Copyright © CoMA, Konserthuset, Västergatan 13, 352 31 VÄXJÖ, 0470-70 03 04,