START PRODUKTIONSGRUPPER KONSERTER VERKSAMHET COMA FESTIVAL NYHETER LÄNKAR KONTAKT IN ENGLISH
pil STARTSIDA pil pil pil pil pil pil pil IN ENGLISH
  OM PRODUKTIONSGRUPPER COMPOSERS IN RESIDENCE ENSEMBLES IN RESIDENCE  
pil PRODUKTIONSGRUPPER COMPOSERS IN RESIDENCE ENSEMBLES IN RESIDENCE pil


CoMA PRODUKTIONSGRUPPER
CoMA
CoMA omfattar bland annat fyra parallellt verksamma produktionsgrupper vilka utgör grundläggande och viktiga beståndsdelar i verksamheten. Varje grupp består av en ensemble, en tonsättare, CoMAs ledning samt konsertarrangörer. De senares närvaro reflekterar en distributiv ambition utan vilken CoMAs helhetskoncept förlorar trovärdighet.
Det formella arbetet i varje produktionsgrupp präglas av en långt driven samverkan. Sedan CoMAs ledning utsett två ensembler - ensembles in residence - väljer dessa i samråd med CoMAs ledning ut "sina" respektive tonsättare - composers in residence. Därpå knyts till produktionsgrupperna, på ett tidigt stadium, konsertarrangörerna.
Varje produktionsgrupp är verksam under drygt två år. Under denna tid komponerar respektive tonsättare två verk per år för "sin" ensemble. Press och media informeras fortlöpande inför turnéer och konserter om produktionsgruppernas arbete. I nära samverkan med arrangörer bedrivs också ett pedagogiskt arbete där seminarier och pedagogiska åtgärder har sin givna plats.
CoMAs ambition är också att presentera sina ensembles respektive composers in residence utomlands. Genom bl a utbytesprojekt presenterar också CoMA utländsk musik i Sverige.
Under produktionsarbetet dokumenteras de nykomponerade verken för att ges ut på CD. Efter en tvåårsperiod upphör pågående produktionsarbete. Därmed knyts två nya produktionsgrupper till verksamheten.
Ensembles in residence:

Axelsson & Nilsson Duo »
Stockholms Saxofonkvartett »
Ars Nova »
Trio TribukaitPetterssonBerg »
Konsert
Composers in residence:

Leilei Tian »
Paulina Sundin »
Anders Hultqvist »
Staffan Storm »
CoMA

Copyright © CoMA, Konserthuset, Västergatan 13, 352 31 VÄXJÖ, 0470-70 03 04,