START PRODUKTIONSGRUPPER KONSERTER VERKSAMHET COMA FESTIVAL NYHETER LÄNKAR KONTAKT IN ENGLISH
pil STARTSIDA pil pil pil pil pil pil pil IN ENGLISH
  PEDAGOGISK VERKSAMHET MÄSTARKLASSER KURSER/SEMINARIER EA-STUDIO CD-PRODUKTION WNMD  
pil PEDAGOGISK VERKSAMHET MÄSTARKLASSER KURSER/SEMINARIER EA-STUDIO CD-PRODUKTION HISTORIK pil


CoMA PEDAGOGISK VERKSAMHET
CoMA
Barn    Som ett led i CoMAs ambition att skapa intresse för och kunskap om den nutida konstmusiken intar hela det pedagogiska verksamhetsfältet en viktig roll.

Inom ramarna för verksamhetens s k helhetskoncept har de pedagogiska åtgärderna, med specifik inriktning på barn och ungdomar, överlevnadsstrategisk betydelse: utan återväxt - ingen framtid. CoMAs konsertverksamhet, också
för de minsta barnen på lågstadie och förskola, har här genom sin direkta anpassning stor betydelse. Se Konserter, Barn/ungdom.
CoMA bedriver också, i samverkan med bl a Växjö Universitet, utbildning i komposition, kurser och seminarier. Kompositions- utbildningen är bunden till Växjö Universitets studiegång medan kurserna, med lämpliga förkunskaper, och seminarierna är öppna för allmänheten.

De pedagogiska åtgärderna riktar sig mot alla ålderskategorier, från såväl lyssnar-/publik- som interpret-/forskar-/tonsättar- perspektiv. CoMAs mästarklasser, i samarbete med Växjö Universitet utgör bl a här, med sin specialiserade intriktning en viktig beståndsdel.
Publik
För ytterligare info angående seminarier, kurser och mästarklasser, klicka på respektive rubrik.
CoMA

Copyright © CoMA, Konserthuset, Västergatan 13, 352 31 VÄXJÖ, 0470-70 03 04,