START PRODUKTIONSGRUPPER KONSERTER VERKSAMHET COMA FESTIVAL NYHETER LÄNKAR KONTAKT IN ENGLISH
pil STARTSIDA pil pil pil pil pil pil pil IN ENGLISH
  PEDAGOGISK VERKSAMHET MÄSTARKLASSER KURSER/SEMINARIER EA-STUDIO CD-PRODUKTION WNMD  
pil PEDAGOGISK VERKSAMHET MÄSTARKLASSER KURSER/SEMINARIER EA-STUDIO CD-PRODUKTION HISTORIK pil


CoMA ISCM – International Society for Contemporary Music
CoMA
World New Music Days
ett av den nutida konstmusiken viktigaste och största event, går av stapeln i Sverige hösten 2009, i Visby, Växjö och Göteborg.
World New Music Days Listen to the World!
Under temat ”Listen to the World!” har CoMA/Musik i Syd i Växjö tillsammans med VICC/Visby på Gotland och OPEN/Västra Götalandsregionen i Göteborg, tilldelats ansvaret att arrangera denna, årliga festival vilken kommer att genomföras i samarbete med Rikskonserter.

Under 11 dagar samlas tonsättare, musiker, artister, orkestrar, ensembler etc. från över 50 medlemsländer för att under offentliga former ta del av och förmedla vad som pågår inom den nutida konstmusiken idag. Festivalens tema - ”Listen to the World!” – riktar sig inte bara till allmänheten utan i lika hög grad till tonsättarna, musikerna, och i övrigt genrens företrädare – en kommunikativ uppmaning till hela det musikaliska världssamfundet.
Över 20 orkestrar, körer, ensembler etc.
Mängder av musiker, performanceartister, föreläsare etc.
Mer än 150 verk
Över 50 konserter, installationer, elektroakustisk musik, multi-/intermediaprojekt, ljudkont etc.
Visby 24-27 september 2009 – Växjö 28-30 september 2009 – Göteborg 1-4 oktober 2009

För ytterligare information och uppgifter om ”call for works”: www.listentotheworld.se
CoMA

Copyright © CoMA, Konserthuset, Västergatan 13, 352 31 VÄXJÖ, 0470-70 03 04,