media artes

kalender

Marimba = Ellen Sjö Sander

Växjö konsthall den 1 November 2014 kl. 16:00

Ellen Sjö Sander är utbildad i klassiskt slagverk vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Studierna har huvudsakligen inriktats på marimbaspel med bl.a. Einar Nielsen och Daniel Berg som lärare. I studierna ingick också en termin ytterligare fördjupning i marimbaspel i Antwerpen, Belgien, med Ludwig Albert som lärare.
Fri entré

j

Ellen spelar sällan musik äldre än 50 år och uruppför regelbundet ny musik för slagverk och marimba. Huvudfokus är marimba som soloinstrument och i ensemblespel. Ett stort intresse är hur man kan få större klang- och uttrycksmöjligheter vid marimbaspel och att fortsätta att utveckla marimbarepertoaren, gärna genom samarbeten med kompositörer.

November 2013 genomfördes en turné till Östersund/Sundsvall/Härnösand med konserter och workshops med musikelever på olika nivåer. 2011 och 2013 deltog Ellen i "Universal Marimba Competition" i Belgien, en solisttävling med deltagare från hela världen, samt Piteå Percussion Repertoire Festival 2011. Ellen har även deltagit i Choreosound 2009 (internationell workshop för dans och musik) och nyskrivna operan FLYKT. Genom åren har det även blivit ett antal master classes och kortare kurser inom marimba/slagverk med lärare som Keiko Abe, Ludwig Albert och Jonny Axelsson.

Med verk av bl-a Mar-Im-Ba (2014) av Anna Eriksson, Ylva Lund-Bergner, Ellen Lindqvists Scorned as Timber Beloved by the Sky N.J. Zivkovich.