media artes

kalender

Hästköttskandalen

Växjö Konsthall den 27 November 2014 kl. 19:00

Medverkande: Ellen Arkbro - processed electric guitar and voice. Kali Malone - processed electric guitar and voice. Marta Forsberg - violin. Maria w Horn - visual projections
Hästköttskandalen är en audiovisuell kvartett. Musiken är en förening av art rock, slow wave och neo-psykadelika. Hästköttskandalens sound karaktäriseras av en tidlös ljudrymd där alla instrument lämnas lika stort utrymme.
Fri entre

j

Akustiska stråkar blandas med elektriska gitarrer och ljudet av en 8mm-film-projektor. Långsamt överlagrade undertoner i ett rytmiskt roterande kugghjul skapar en illusion av lugn. Samtliga bandmedlemmar är under 25 år och studerar eller arbetar på heltid med musik. Hästköttskandalen bildades under under våren 2013 och har sedan dess spelat på Norbergfestivalen, Art's Birthday Party, Fylkingens 80-års jubileum, SEKT och VEMS.
I samarbete med Växjö Konsthall och RANK