media artes

kalender

O.P.A. med The Power Grid

Växjö Konsthall den 11 Oktober 2014 kl. 16:00

Olle Petersson - Elektronik! !
Verket "The Power Grid" är ett minimalistiskt videoverk och ett live framträdande. Videon är en animation av NASAs bild "EARTH'S CITY LIGHTS" som visar jordens städer under nattetid sett ifrån rymden.
Fri entré

j

Denna bild är sedan processerad genom en spectral synth vilket gör att varje ljus som syns på bilden motsvarar en tonhöjd där eldslandet i söder ger 16 hz och ljuset ifrån dom små byarna i arktiska cirkeln ger upp mot 10-15 kHz. Ljudet ifrån denna film processeras sedan ytterligare fast nu i realtid och på scen efter ett partur som är skapat efter de olika energikällorna och resurser vi använder för att skapa det ljus som syns ifrån rymden.!

Program
The Power Grid – Olle Petersson, 37 minuter Det finns de som syns ifrån rymden. Är det de som har det bra ställt? Är det de som bor många på samma plats? Är det de som använder mycket energi, eller de som använder lite energi fast mycket tillsammans? Baserat på NASAs “Earth's City Lights” och geografisk data om de olika energikällorna vi använder har ljud, video och partitur skapats och sammanfogats till ett minimalistiskt ljud & videoverk som ackompanjeras live av kompositören själv, Olle Petersson

I samarbete med Växjö Konsthall och RANK