media artes

kalender

SEAMS – Open Call Elektronmusik, video och live-elektronik

Växjö Konsthall den 7 Maj 2015 kl. 19:00

En klanglig upplevelse utöver det vanliga, det aldrig tidigare hörda.
Var med om denna musikaliska sensation i två akter
När musiker och tonsättare musicerar på Växjö konsthall.
- Fri entre -

j

Medverkande och tonsättare
Sidén Hedman duo, Jens Hedman och Eva Sidén
SQ, Thomas Bjelkeborn, Paul Pignon, Viktor Zeidner (live)
Ylva Q Arkvik (live) Girilal Baars, Jonas Broberg, Lars Höjerdahl Pär Johansson och Jan Liljekvist
=====

Program
Jonas Broberg: Bowling, Hiccups and Secrets 9:19
Sidén Hedman duo: Metal 14:40
Ylva Q. Arkvik: Soundscapes 8:16
Pär Johansson: Vinterglädje 9:01

Paus

Jan Liljekvist: Serenade for Strings 4:00
Girilal Baars: Lykanthropos 15:00
SQ: Howling Shouts ca 12
Lars Höjerdahl: The ”Mozart Thing” 6:00


Programkommentarer och Tonsättarbiografier SQ: ca 12
SQ – Sound Quartet – består av Thomas Bjelkeborn, Paul Pignon och Slim Vic.

THOMAS BJELKEBORN (f. 1959) är tonsättare, musiker och ljudkonstnär. Han är en av initiativtagarna till IDKA, PUSH festivalen Gävle och Klubb Lamour Fylkingen Stockholm. Thomas samarbetar ofta med internationella institutioner och internationellt verksamma tonsättare/musiker vid residens i UK, Spanien, Frankrike m.fl. länder samt turnerar i EU med live-elektronikensemblen SQ. bjelkeborn.se

PAUL PIGNON (f. 1939) studerade fysik innan han 1962 helt övergick till musiken, som tonsättare och musiker på bl.a. klarinett och didgeridoo. 1963 bosatte han sig i Jugoslavien. Innan han flyttade tukk Sverige var han med och grundade Radio Belgrads elektronmusikstudio och involverad i utvecklingen av synten Synthi 100. Verken Hendrix och Microhabitat har fått hedersomnämnanden vid den internationella elektronmusikfestivalen i Bourges. Paul är ordförande i SEAMS. soundcloud.com/paul-pignon

VIKTOR ZEIDNER alias SLIM VIC (f. 1981) från Gävle. Han driver klubben och skivbolaget Lamour, är medlem i bandet Hawai, verksam i visualteamet Deadpixel & resident VJ till SQ. Mellan 2006–2013 var Viktor verksamhetschef för IDKA, Institutet för digitala konstarter i Gävle. www.slimvic.net
Jonas Broberg: Bowling, Hiccups and Secrets 9:19 Bowling, Hiccups and Secrets är ett verk där jag ville koncentrera mig på den analoga modulära synthesizervärlden. Det som ljuder är modulsyntar från Buchla och Serge.

JONAS BROBERG (f. 1962) från Uppsala har komponerat elektroakustisk musik sedan slutet av 1980-talet. Debuten skedde med verket Bucharelli’s Lamento, som uruppfördes vid en konsert i Florida 1993. Jonas är mycket intresserad av syntar som han gärna spelar live i olika konstellationer. Han ingår dessutom i den experimentella musikgruppen En Halvkokt i Folie. År 2004 erhöll Jonas utmärkelsen Euphonie d’Or i Bourges för verket Conversation in Cadaqués. Han undervisar vid Elektronmusikstudion EMS i Stockholm.

Jan Liljekvist: Serenade for Strings 4:00 rusty sheets of iron dynamite factory in the darkness in a derelict grimy relics after a burnt out v-twin engine inhospitable crevices in a city rushing by and a violin inherited a soul tuned in minor key

JAN LILJEKVIST (f. 1962) har studerat komposition för bl.a. Lars-Gunnar Bodin, Rolf Enström och Anders Blomqvist på EMS EAM-linje 1999–2000. Huvudsakligen verksam som musiker och kompositör för dans, teater och film. Har spelat fiol i pagan metal-bandet Månegarm. Jans musik kan höras bl.a. på cd:n The strange and incredible world of Dr. Jayne Insane & the Gutbucket Philharmonicks (FYCD 1022) samt på Eight times falling (Elektron Records).
vimeo.com/jayneinsane • www.youtube.com/jayneinsane • soundcloud.com/jayneinsane

Ylva Q. Arkvik: Soundscapes 8:16
Soundscapes är ett stycke för theremin, elektronik och röst, och skrevs 2012 för en kyrkokonsert tillsammans med koreografen och dansaren Caroline Östberg. Det centrala i musiken är samspelet mellan den elektroniska – fasta delen kontra den elektroniska - flytande delen av kompositionen. De olika ljudkällorna står i ett symbiotiskt förhållande till varandra och bildar tillsammans en klangfull väv. Det förinspelade ljudmaterialet har bearbetats i många omgångar, trots detta har ljudet ofta ett relativt hörbart ursprung. Harmoniken är byggd kring tydliga intervaller som slingrar sig tätt samman. Trots en tydlig process dröjer sig känslan av oföränderlighet kvar intill slutet.

YLVA Q. ARKVIK (f. 1961) har en gedigen musikbakgrund, men vägen till komposition var inte alldeles rak. Det var först efter några års arbete som pianopedagog, ackompanjatör och kantor som hon började komponera på allvar, och studerade komposition vid Musikhögskolan i Stockholm (diplomexamen 2000). Ylvas musik är inte sällan kärv, ibland hettande intensiv, men ännu oftare sorgset återhållen till sin karaktär och genomströmmad av en sorts drömsk, skavande melodik. Hon inspireras av möten mellan olika uttrycksformer, vilket lett till samarbeten med konstnärer från andra områden, exempelvis skulptörer, dansare och poeter som Eva Runefelt och Eva Ström. I motsats till andra i sin generation är hennes musik inte nämnvärt präglad av stilblandningar, utan förankrad i en modernistisk tradition och med ett starkt koncentrerat uttryck. ylvaq.com
Sidén Hedman duo: Metal 14:40 för preparerat piano, elektroniskt bearbetade plåtar och inspelad elektronik. Kort version
Metal är ett av verken ur De fem elementen, Wu xing, en serie av fem längre konsertstycken för preparerat piano, ljudobjekt och elektronik, som också kommer att bli fem ljudinstallationer på samma tema. Wu xing är i den gamla kinesiska filosofin de väsentliga delar som vår verklighet är uppbyggd av: trä, eld, jord, metall och vatten. Varje del i serien innehåller ett av elementen i både val av instrument, samt i uttryck och komposition.
”Vi började med ett verk utifrån ljud av metall när vi var inbjudna att komponera ett stycke för ZKM:s unika Klangdom, en konserthall med 44 högtalare i en sfär som omger publiken. Styrkan, komplexiteten och dynamiken i ljudet av metall, både i instrument och elektronik, fungerar mycket bra med den stora omslutande ljudupplevelse som kunde skapas där. Av de fem elementen, förknippar vi ljudet av metall som det råaste, mest bullrande, hårdaste men ändå spröda, rena och klara. Verket rör sig mellan olika energinivåer, ibland energiskt rörigt och påträngande, ibland lugnande rent och vackert.”

JENS HEDMAN (f. 1962) är sedan en lång tid ett etablerat namn inom svensk elektroakustisk musik. Hans musik har framförts över hela världen och han har fått flera priser i internationella musiktävlingar. Jens komponerar både instrumental och elektroakustisk musik. Han kombinerar ofta sin musik med andra konstnärliga uttryck. För Jens är det rumsliga innehållet i musiken mycket viktigt och många av hans verk utforskar rymd och rörelse genom att utnyttja multikanalteknik.

EVA SIDÉN (f. 1957) är en svensk kompositör och konsertpianist. Hon är specialiserad på nutida musik och gör uruppföranden av nya verk, konsertföreställningar, ljudinstallationer och nya kompositioner för instrument och elektronik. Eva har framträtt vid många kända festivaler, konserthus och konstmuseer över hela Europa, i Syd- och Latinamerika och i de nordiska länderna. Hon samarbetar ofta med bildkonstnärer, skådespelare/regissörer, dansare/koreografer, arkitekter och poeter. www.evasiden.se

Pär Johansson: Vinterglädje 9:01 För lyssnaren, som lyssnar i snön
”And though one says that one is part of everything,
There is a confict, there is a resistance involved; And being part is an exertion that declines:
One feels the life of that which gives life as it is.”
– ur The course of a particular av Wallace Stevens
Vinterglädje beställdes av RANK/SEAMS för KOMPFEST 2015 och skapades på Elektronmusikstudion EMS,
Media Artes i Växjö samt Visby International Centre for Composers.

PÄR JOHANSSON (f. 1972) komponerar elektronmusik och arbetar som musikbibliotekarie.
”Min musik är ofta berättande, narrativ, och innehåller ibland omedelbart igenkännbara ljud, men den är knappast programmusik i traditionell mening, även om jag ofta hämtar inspiration ur litterära eller filosofiska källor. Inte heller är den konceptuell ljudkonst, eftersom det estetiska utförandet för mig är lika viktigt som de bakomliggande idéerna. Avsikten är att musiken skall kunna avnjutas också utan kännedom om idéinnehållet.” www.parjohansson.se

Girilal Baars: Lykanthropos 15:00
Lykanthropos är ett 8-kanaligt elektroakustiskt stycke baserat helt på röst. Titeln refererar till den svenska medeltida balladen Varulven. Balladen berättar om en ungmö som vandrar i skogen och stöter på en varulv. Hon försöker muta honom med sina fina saker: silkesduk, silverspännen, m.m. Men varulven är inte intresserad – han vill ha henne. Hon flyr upp i ett träd och ropar desperat efter hjälp. En ungersven kommer till undsättning, men de blir båda offer för varulvens lustar.
Lykanthropos kan beskrivas som ett oratorium utan ord. Stycket berättar balladens historia med enbart röst och transformationer av röst (med undantag för ett par korta sekvenser med theremin). Musiken färdas genom protagonisternas inre känslomiljö och reaktioner. Med en tydlig solist-och-ackompanjatör-struktur och med olika rytmiska figurer markerar musiken en relation till den traditionella europeiska folkmusiken.
Lykanthropos hade premiär i februari 2013 på Electric Spring Festival i Huddersfield, Storbritannien, och har spelats på flera internationella festivaler.

GIRILAL BAARS (f. 1967) är sångare och tonsättare baserad i Uppsala. Han är aktiv både inom elektroakustisk musik och vokal etnisk musik – som tonsättare och som musiker. Girilal arbetar framför allt med röst och elektronik. Under 2013–2015 har han blivit inbjuden att framföra sin musik vid festivaler i bl.a. Toronto, Belfast, Perth (Australien), Tanjung Malim (Malaysia), Kaunas), Vaasa (Finland), Guadalajara (Mexico), Riga, Lissabon, Berlin, Ghent, Fullerton, New York (USA) och Turin (Italien). girilal.com

Lars Höjerdahl: The ”Mozart Thing” 6:00
Verket rör sig mot mångfald i sann Mozartanda. Mozart som (till skillnad mot Bach, Glass och Reich som rör sig mot helhet) tilltalas av de många klangernas väg. Jag har fått en del kritik för min tendens att överlasta musiken med för mycket material, med rätta i många fall. (Sten Hansson grymtade ofta om detta på ett vänligt men menande sätt.) Men när det funkar så blir det faktiskt riktigt bra.
När det gäller själva konstskapandet är det ju inte så enkelt. Vi utför ju bara en besynnerlig handling, som resulterar i konst, och denna besynnerlighet visar att slumpen finns avlagrad i konstverket från början. Vad som å andra sidan avgör att det är just konst våra handlingar leder till, tycks lika besynnerligt som handlingen själv, utan att det för den skull kan sägas vara en ren slump. Jag har svårt att tro att någon – av en slump – kommit att skapa ett konstverk. Men slumpen är nödvändig eftersom den ställer frågor till formen. Motsatsen till slump är val. Dessa båda är verkets viktigaste byggstenar för dess tillblivelse. Utan sina bilder förblir poesin stum. Utan sin färg är den blå tjuren ett stympat djur. Utan sin särskilda lätthet kan snön inte falla

LARS HÖJERDAHL (f. 1947) är bildkonstnär, videokonstnär och ljudkonstnär, boende i Gävle. Studerat musik på IDKA för Thomas Bjelkeborn, Jens Hedman, Mikael Strömberg, Lars Gunnar Bodin, Natasha Barrett, Anders Blomqvist m.fl. Spelad på ett fyrtiotal konserter i utlandet såväl som i Sverige. Erhållit bl.a. Musik Gävleborgs stipendium.