media artes

kalender

Takehara - Karlborg

Växjö konsthall den 29 Oktober 2017 kl. 16:00

Mika Takehara är en av de mest intressanta slagverk- och marimbasolisterna idag. med känslig musikalisk stil och dramatiska framträdanden. Här tillsammans med Leif Karlborg på saxofon.

j

Detta samarbete började 2015 mellan musikerna och tonsättarna Marsel Nichan och Peter Bjuhr. Tanken var att skriva för saxofon och "små" slagverks instrument för att begränsa klangbilden!
Första stycket kom till under Marsels/Peters musikresidens på VICC i Visby våren 2016 och sedan har flera stycken skrivits under tiden.