media artes

kalender

Swedish Winds

Växjö konsthall den 11 Mars 2018 kl. 16:00

Swedish Winds är en blåsarkvintett baserad i Malmö. De träffades när de började att spela tillsammans som solister i Malmö Symfoniorkester. Alla de fem medlemmarna älskade att spela ihop från första början, därav bestämde de sig att forma denna kvintett så att de kunde spela mer tillsammans och njuta av musiken.
Konserten kommer att bjuda på ett uruppföranden av Thomas Liljeholm.
- Fri entre -

KONSERTPROGRAM
Summer Music, for wind quintet Samuel Barber (1910 - 1981)
Light, slightly moving, for wind quintet Reine Jönsson
Uruppförande
- PAUS -
Pastorale, for wood wind quintet H.H. Amy Beach (1867 – 1944)
Winds, for wind quintet Thomas Liljeholm
Uruppförande
Tangolek, för blåsarkvintett Kjell Edstrand

j

Malin Nordlöf är första flöjtist i Malmö Symfoniorkester sedan 2000. Cristina Monticoli är första oboist i Malmö Symfoniorkester sedan 2012. Den fransk-amerikanska klarinettisten Johnny Teyssier utnämndes nyligen som första klarinettist för Danmarks radiosymfoniorkester efter att ha varit det både i Malmö Symfoniorkester och Minnesota Operakorkester. Annika Fredriksson är första fagottist i Malmö Symfoniorkester sedan 1998. Henrik Hallén gick med i Malmö Symfoniorkester 1975, och 1996 blev han sektionsledaren och solohornist.

- WINDS -
för blåsarkvintett (2017) Thomas Liljeholm
Klarinettstudier vid Malmö dåvarande Musikkonservatorium och senare vid Kungliga musikhögskolan, fick hela min ungdom att kretsa kring detta instrument i alla dess uttrycksformer. Med andra ord, jag var en riktig nörd. Speciellt kom blåsarkvintetten, där klarinetten har sin givna plats, att fånga mitt intresse. Mitt mål var utstakat – trodde jag – men det skulle visa sig att mina kvintettdrömmar förblev oförlösta, mina cirklar rubbades. Ett möte med tonsättaren Hilding Rosenberg, nestor i svenskt musikliv vid denna tid, förändrade allt, vilket bland annat resulterade i fem års kompositionsstudier vid Musikhögskolan i Göteborg.
Sedan många decennier, under modernismens piska, har den nutida konstmusiken bytt ansikte. Ensembler vilka företräder elektronik, improvisation etc. tycks äga företräde idag. Inte desto mindre erbjuder blåsarkvintetten en klangfärgspalett som kan göra varje tonsättare euforisk. Att få botanisera och experimentera utifrån denna klangvärld är ett privilegium.
Själv får jag nu äntligen förlösa min dröm, men inte som klarinettist. I min roll som tonsättare, utifrån ett förnyelseperspektiv, försöker jag bortse från såväl tradition som dogmatik: vad är vackert, vad är fult? I min föreställningsvärld finns det inte bara en (1) sanning. I WINDS försöker jag förkroppsliga denna tankegång.
WINDS är ett uruppförande, ett kort stycke, ca 9 minuter, tillägnat blåsarkvintetten Swedish Winds.
- Thomas Liljeholm -

- Light, slightly moving - (2008)
10 minuter musik för fem musiker, tresatsigt verk.
Som poetisk bild: Tänk på Pippis sakletarskåp eller en fin krånglig skulptur eller en spännande bokhylla eller kanske en julgran. "Bilden" finns i ett mörkt rum och du får titta på det med hjälp av en ficklampa. Olika saker visar sig beroende på hur ljuset faller.
- Reine Jönsson -