media artes

kalender

Motstånd och medkänsla

Växjö Domkyrka den 28 April 2019 kl. 17:00

RilkeEnsemblen har tagit sitt namn efter poeten Rainer Maria Rilke. Några rader ur Rilkes dikt Vet du vad längtan är säger kanske något om viljan och tanken med konserten 28/4-19: ..att bo i bruset av tidens vägsvall utan hem och strand..(Rilke) Konserten Motstånd och medkänsla speglar Rilkes text.

- Fri entre -

j

Vår tid lider inte bara av fysisk hemlöshet utan också av språklig hemlöshet.
Orden har för oss så olika innebörd liksom musikens alla uttrycksformer.
Mångfalden kan skapa hemlöshet. RilkeEnemblen har sedan sin start 1980 fört en lågintensiv kamp med hjälp av poesins kraft och den nya musiken. Denna konsert kommer att spegla en del av detta med poesi från gamla greker till Harry Martinsson. Karin Boye och Ole Sarvig bl.a. Musik av både Bäck och Biermann, Börtz och Blomdahl. Nörård förstås, som varit ensemblens främste vägvisare och inspiratör under åren. Nörgård säger om ensemblen:(se citat) … hängivenhet som signum, och någon annan skrev " 16 röster som får livet att återvända..”

RilkeEnsemblen
När Gunnar Eriksson våren 1980 startade en ny ensemble (i första hand för att uruppföra Sven-Erik Johansons stora körsymfoni baserad på Rilkes Duinoelegier) väcktes en dröm om att samla personliga, uttrycksfulla soloröster och få dem att klinga väl ihop. Det vanliga inom körlivet i Sverige då var att kören skulle låta som en stråkstämma med samlad klang och uniformt uttryck. Gunnar ville annorlunda och med tiden så utvecklades ensemblen till en vokal sinfonietta där varje enskild röst fick klinga fritt och där varje stämma är unik. Gunnars ständiga sökande efter ett äkta uttryck i varje ögonblick kan liknas vid ett privat korståg mot slentrianmässig körsång och har präglat RilkeEnsemblens repertoar och arbete genom åren. Ensemblen har spelat in många CDs med varierande repertoar men där vissa CDs tillägnats enskilda kompositörer som ”huskompositören” Per Nörgård.


Gunnar Eriksson
har i över 60 år arbetat med körer över hela världen. Med start i Enskede ungdomskör på 50-talet till Göteborgs Kammarkör, RilkeEnsemblen m.fl har han utvecklat ett alldeles eget förhållningssätt till kören som konst- form. Man skulle kunna kalla det ett privat korståg mot oinspirerad och slentrianmässig körsång. I ett ständigt sökande efter det äkta uttrycket och med sina alldeles speciella arrangemang ger han publiken och sångarna en genomlysning av det komplexa i musiken. Med en existensiell hållning till texter och ett mod att inte värja för det svåra eller komplicerade skapar han ”musik” som kan förstås av alla. Som professor vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet har han haft ständig kontakt med den unga ”nya” generationen musiker och sångare vilka han ständigt slussar in på nya äventyr.

Foto © Per Buhre