media artes

kalender

Rollin’ Phones

Växjö Konsthall den 11 September 2021 kl. 16:00

OBS Endast 20 publikplatser då det är många på scenen och då det totala antalet på konsthallen är 50 personer.
Sedan 1986 har Saxofonkvartetten Rollin´Phones varit en viktig del av svenskt musikliv. Gruppen är en mångsidig kammarmusikensemble med inriktning på konstmusik och repertoaren sträcker sig från klassiska standardverk och transkriptioner till verk av samtida tonsättare. Gruppen har blivit tillägnade ett flertal verk av både svenska och utländska kompositörer. Rolling Phones har tillsammans med elever från Växjö Kulturskola och Sankt Sigfrids Follkhögskola haft workshops för kompositions- och saxofonelever som kommer att spela på konserten.
- Fri entré -

j

Spännande samarbeten med andra instrumentalister/sångare och konstformer planeras och utvecklas kontinuerligt. Senast genomförda har inkluderat slagverk, dans och bildkonst.
Utöver kammarkonserterna gör kvartetten solistframträdanden med symfoni- och blåsorkestrar både i Sverige och utomlands och de har turnerat samt deltagit i festivaler runt om i världen, däribland Europa, USA, Sydamerika och Asien.

Saxofonkvartetten Rollin´Phones har givit stort antal skol- och barnföreställningar runt om i Sverige och ger seminarier och kurser i saxofon- och ensemblespel.
Kvartetten har alltid uppmärksammats för sin imponerande bredd i repertoaren och sin artistiska skicklighet. På konserterna spelas alltid några stycken utantill och den direkta publikkontakt som uppstår har genom åren blivit en del av kvartettens signum och specialite.

Saxofonkvartetten Rollin’ Phones består av Tove Nylund – sopransaxofon, Kristin Uglar – altsaxofon, Edith Bakker – tenorsaxofon och Neta Norén – barytonsaxofon

PROGRAM SAXOFONKVARTETTEN ROLLIN’ PHONES

Ethel Smyth/ R. Bakker - The Wreckers
(1858 – 1944)

Astor Piazzolla/ E. Kroner - Milonga del Angel
(1921 – 1992)

Per Egil Hovland - Herre Gud ditt dyre navn og ære
(1947 - )

Marsel Nichan - The Question is Why? Uruppförande
(1981 - )
- Fanfare
- Prologue
- The Golden Ratio
- Circles
- Pi
- Total Silence & Empty Spaces
- The Question is Why?
- Epilogue

Edvard Grieg/ R. Bakker - Seks Norske Fjellmelodier
(1843 – 1907)

Ida Gotkovsky - Från Quatuor de saxophones
(1933 - )
I Misterioso
V Cantilène
IV Saltarelle

Pedro Iturralde - Kalamatianos fra Suite Hellénique
(1929 - )