media artes

kalender

Work Shop, Live Looping & Rhythmization

RIFIFI, Anteliigatan 3 (vid gamla Xperiment huset) Växjö den 24 Maj 2008 kl. 14:00

Per Boysen har föreläst om och utbildat privatelever i grunderna för
live-looping. Han har en dokumenterad förmåga att förklara och
praktiskt visa de klassiska grundbegreppen som overdubbing, feedback,
multiplying etc
Rick Walker har utvecklat en kraftfull pedagogik för att lära ut
rytmik som bas för improvisation. Inte bara slagverkare, utan alla
musiker, kan ha nytta av Rick's kunskaper


--> Workshop "Live Looping"
Per Boysen har föreläst om och utbildat privatelever i grunderna för
live-looping. Han har en dokumenterad förmåga att förklara och
praktiskt visa de klassiska grundbegreppen som overdubbing, feedback,
multiplying etc. Vi går också i denna workshop in på avancerade
tekniker som rate shifting då den kombineras med ackordanalys och
melodilära för att improvisera fram både melodistämma och komp på
samma gång. Denna liveloopingteknik kan kallas multilateral
improvisation men går givetvis också att användas för komposition och
framförande av flerstämmig musik med monofona instrument som till
exempel röst eller flöjt.

--> Paus (15 minuter)

--> Workshop "Rhythmization"
Rick Walker har utvecklat en kraftfull pedagogik för att lära ut
rytmik som bas för improvisation. Inte bara slagverkare, utan alla
musiker, kan ha nytta av Rick's kunskaper. Workshop:ens mål är att man
ska lära sig udda taktarter naturligt, dvs utan att behöva räkna medan
man spelar. Rick Walker är i grunden trummis men behärskar mängder av
etniska instrument och sångtekniker. Rick var en av grundarna i
Etno-Beat-rörelsen, arrangerar ständigt festivaler samt bedriver ett
aktivt lobby-arbete för att värna om den musikaliska mångfalden i
hemlandet USA. I Rick's egna Live Looping Shows står rytmiken alltid i
centrum - oavsett om han sitter bakom sitt drum kit, spelar på
askkoppar eller använder bara sin röst och en handmikrofon. På denna
turné spelar han uteslutande instrument i brandgul plast.