media artes

kalender

Tomtenoice

X-Scenen Italienska Palatset den 27 December 2009 kl. 15:00

KollektivRadio bevistar X-scenen med work shop och noicejam. Nya, aldrig tidigare spelade klanger kommer att möte nyfikna öron. Internkonserten kommer att spelas in och spelas upp på KollektivRadions kanaler.