media artes

kalender

The Secret Swan

Växjö Konsthall den 26 Februari 2010 kl. 18:00

Med projektet Secret Swan har fem unga ljudkonstnärer och/eller musiker försökt att omtolka rörelse i bild till musik. De har använt sig av instrument de är ovana vid, samt en del elektriska ljud. Ett stycke musik har skapats med inspiration av en film, som alltså utgör styckets partitur.