media artes

kalender

ÖPPEN WORK SHOP I IMPROVISATION

Italienska Palatset, x-scenen den 18 Mars 2007 kl. 10:00

Mats Gustavsson och Jörgen Pettersson talar och spelar utifrån sin gengre.
Du kan vara med som aktiv eller passiv deltagare,
Med start kl 10.00 med en lätt lunch kl. 12.00 som Media Artes bjuder på, dagen avslutas kl 14.00.

Sax-om-positioner är ett möte mellan två saxofonister framstående på olika områden men ändå med mycket gemensamt. Jörgen Pettersson är interpret av nutida noterad konstmusik, Mats Gustafsson är improvisationsmusiker. Nu turnerar de tillsammans för Rikskonserter.

Jörgen Pettersson är internationellt verksam som solist och medlem av Stockholms Saxofonkvartett. Mats Gustafsson framträder världen över i många olika kombinationer, i Sverige sedan många år bland annat med grupperna Gush och Aaly trio. 12-18 mars gör Pettersson och Gustafsson gemensam sak med konserter i Malmö (Ars Nova), Västerås (Nya Perspektiv) och Växjö (CoMa). I höst blir det ytterligare framträdanden i Stockholmoch Härnösand.

Några svenska tonsättare har skrivit ny musik anpassad efter de bägges egenskaper och färdigheter, allt i ett försök att undersöka och fördjupa utbytet mellan komponerat och improviserat. Pettersson och Gustafsson tolkar grafiska partitur, förändrar instrumentklang med elektronisk bearbetning med mera.

Vart går gränserna för det möjliga? Är gränser relevanta att dra? Vad händer i mötets ”nu”?