media artes

nyheter

Två uruppföranden med Swedish Wind

Skrivet av: Hans Parment den 26 February, 2018 kl 19:01

Swedish Wind kommer att uruppföra 2 verk av Thomas Liljeholm och Reine Jönssons
Mer om verken finner du under kalender.
• Utdrag ur Liljeholms programförklaring "I min roll som tonsättare, utifrån ett förnyelseperspektiv, försöker jag bortse från såväl tradition som dogmatik: vad är vackert, vad är fult? I min föreställningsvärld finns det inte bara en (1) sanning.
I WINDS (2017) försöker jag förkroppsliga denna tankegång."
• Utdrag ur Reine Jönsson programförklaring
Light, slightly moving i tre satser (2008)
Som poetisk bild: Tänk på Pippis sakletarskåp eller en fin krånglig skulptur eller en spännande bokhylla eller kanske en julgran.
"Bilden" finns i ett mörkt rum och du får titta på det med hjälp av en ficklampa. Olika saker visar sig beroende på hur ljuset faller.

Växjö Kulturnatt - Media Artes

Skrivet av: Hans Parment den 7 January, 2018 kl 13:27

Media Artes har under många år bjudit Växjöpubliken på upplevelser som kanske inte alltid finns i mindre städer. Spännvidden har varit och är stor med tanke på program, ålder, genus…Vi vill omfamna publiken och ge en ingång i något som är nytt och kanske kännas främmande.
Årets tema är tid och musik är starkt kopplad till en tidsaxel. Skapa referenser för lyssnares minne, ge en nyckel till förståelse. Media Artes bjuder i år på Hur långt är 5 minuter? Ett samarbete med Parment Yoga där musik, tystnad, anspänning och avspänning är fyra försök att ge en personlig upplevelse och reflektion av tidsbegrepp som klocktid kontra upplevd tid.

Erik Ring sjuk… Inställd konsert

Skrivet av: Hans Parment den 10 November, 2017 kl 20:34

Inte ofta som vi har ställt in en konsert, men för konserten på konsthallen söndag den 12 november är detta ett faktum. Erik Ring har blivit sjuk.

Media Artes fyller 50 år och 40 år som förening

Skrivet av: Hans Parment den 22 September, 2017 kl 00:36

Media Artes startades ca 1977 utan fastare ramar. Verksamheten verkade till en början, i tio år, på ideell basis med en omfattande verksamhet. 1 mars 1987 omformades verksamheten till en ideell förening med egen styrelse. Media Artes har således existerat i 40 år. Verksamheten har under denna tid verkat kraftfullt och i princip med samma inriktning: nutida konstmusik i huvudsak, men också med inslag av andra nutida och konstnärliga yttringar. Föreningen har alltid haft som ambition att verka utifrån innovativa, experimentella målsättningar och alltid präglats av nytänkande.
Tack Thomas Liljeholm med fler som tog initiativet.

[12 3 4 5    »