media artes

nyheter

Media Artes samarbetar…

Skrivet av: Hans Parment den 12 September, 2010 kl 23:40

Media Artes har i samarbete med Växjö Konsthall startat en serie konserter som går under namnet Media Artes c/o Växjö Konsthall.
Detta innebär att vi kommer att förlägga konserter, performance, work shops konsthallens spännande miljö. Först i raden är Stockholms Saxofonkvartett, se kalendern ovan.

Media Artes och Artis In Motion

Skrivet av: Hans Parment den 17 March, 2010 kl 18:04

Media Artes ingår i två av de sju projekten i AIM. Först ut är Monomono den 20 mars och senare i vår är det Stockholms Saxofon kvartett med ett forskningsprojekt "Framtidens musik med framtidens publik"

Nedan följer några saxade klipp från projektbeskrivningen.

Ny musik till ny publik i nya former
Artists In Motion (AIM) är RANKs stora satsning för att
sprida ny musik till ny publik i nya former. Ett fyrtiotal tonsättare och musiker har samarbetat med RANKs arrangörsföreningar kring sju så kallade musikresidens som turnerar i Sverige under 2010. Projekten har producerats av de medverkande själva, som haft full konstnärlig frihet. Nu kan vad som helst hända. Hoppas vi.

Artists In Motion
har skapats för att utveckla formerna för musikförmedling. Tanken är att hitta nya gränsytor där publik, utövare och arrangörer kan mötas kring allt från musik konserter
till performancekonst och ljudexperiment. Varje AIM­projekt har också ett pedagogisk del. Barn och ungdomar är framtidens publik och gillar – det vet vi – ny musik och ljud som kittlar sinnena.

Artists In Motion är ett pilotprojekt
som vi önskar ska fortsätta i många år. Det är en unik
satsning på förnyelse av stödformer och infrastruktur
som kan spridas även till andra musikområden. Genom
ökad samverkan, större rörlighet, hög kvalitet och gott
om tid tror vi att fler får glädje av dagens spännande
konstmusik. Som inte är så konstig, faktiskt.

Artists In Motion i siffror
Kostnad 1 miljon kronor
(stöd från Stiftelsen framtidens kultur)
Antal musikresidensprojekt 7
RANK­bidrag per projekt 90-150 000 kr
Deltagare 43 (11 tonsättare, 21 musiker, 11 övriga)
Konserter/framträdanden minst 30
Workshops för barn/unga minst 20
Medverkande RANK­föreningar 22
Medverkande länsmusikorganisationer 5
Genomsnittlig projektlivslängd 9 månader

RANK – Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik är en rikstäckande organisation för fria arrangörer av ny musik i Sverige. Genom sitt nätverk med ett trettiotal med­lemsföreningar vill vi sprida konstmusiken — i bred mening!
— och stärka dess ställning. RANK är även en kulturpolitisk
plattform som strävar efter ökad samverkan inom musiklivet. RANKs verksamhetsledare är Sven Rånlund.

Secret Swan

Skrivet av: Hans Parment den 22 February, 2010 kl 14:13

Med projektet Secret Swan har fem unga ljudkonstnärer och/eller musiker försökt att omtolka rörelse i bild till musik.

Växjö Konsthall Fredag den 26 februari, kl 18:00

Pärlor för svin, violin, flöjt, cello & piano med gäster,

Skrivet av: Hans Parment den 15 December, 2009 kl 08:31

Pärlorna på konsertturné. Under tre månader är ensemblen eller delar ur gruppen tillsammans och arbetar med ungdomar.
Ett åldersspann från grundskola till universitet. Detta som förberedelse inför konserter med Pärlor för svin där ungdomarna medverkar i en komposition av Ida Lundén. Konserter kommer att hållas i Ronneby, Tingsryd, Lessebo och Växjö i december.

«    13 14 15 16 [1718 19 20    »