media artes

nyheter

KULTURRÅDET – TÄNK OM!

Skrivet av: Hans Parment den 14 February, 2015 kl 16:01

RANKs nationella turnénätverk läggs ned! Budet kom som en chock.
I Kulturrådets egen utredning, Arrangörer på Musikområdet, 2013, lyfte man fram RANKs (Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik) betydelse för den nutida konstmusikens arrangörer. Nu, efter en treårig projektverksamhet med stöd från Musikverket, bekräftar RANK – med strålande resultat – just sin stora betydelse för den nutida konstmusiken: arrangörer, artister, tonsättare och inte minst – publik!
Alla har vi förväntansfullt sett fram emot ett positivt besked från Kulturrådet och en kraftfull satsning på den nutida konstmusiken. Men icke! Kulturrådet valde, den 6 februari, att avslå RANKs ansökan.

Konsekvensen är omedelbar – RANKs nationella turnénätverk läggs ner. Man kan undra vilket ben Kulturrådet står på? Ena stunden tycks man förstå RANKs betydelse till fullo, i nästa finns inget av detta kvar: RANKs ambition, det nationella turnénätverket, embryot till något riktigt stort och betydelsefullt inom den nutida konstmusiken. Med glasklar bevisföring, kanske för första gången, ser vi i hela dess vidd hur den nutida konstmusiken har en imponerande, stor och kraftfull potential. Inte minst detta ger anledning att rikta en uppmaning till Kulturrådet – tänk om!

Redan nu ser vi konsekvenserna av RANKs bristande stödmöjligheter till ”sina” arrangörsföreningar. I föreningen Media Artes står vi inför ett nytt verksamhetsår, ett verksamhetsår som vi i ögonblicket inte kan överblicka. Artister kontaktar oss, tonsättare, publik, media. Man undrar? Vad skall vi säga till dessa: Har vi inte råd? Tror inte Kulturrådet på oss? Tror inte Kulturrådet på den nutida konstmusiken? Tanken är slående när man tänker efter ... Kan det vara så, att Kulturrådet inte tycker att frågan är angelägen – att man rent utav inte tror på den nutida konstmusiken?

Ännu en gång – vi förväntar oss att Kulturrådet tänker om!
Thomas Liljeholm Ordf. Media Artes

Jul på Italienska 6-7 december

Skrivet av: Hans Parment den 2 December, 2014 kl 01:11

Media Artes tonsättare medverkar under Jul på Italienska med Jan Carleklev, Reine Jönsson och Hans Parment som spelar musik och bjuder på installationer mellan kl 12-18 lördag och söndag.

PA-kurs på X-scenen

Skrivet av: Hans Parment den 12 November, 2014 kl 23:26

Med tanke på att det allt oftare är elektronisk utrustning på våra konserter höll Hans Parment en grundläggande PA-kurs för konsertansvariga i Media Artes.

Thomas Sanders / Artist in residence

Skrivet av: Hans Parment den 4 September, 2014 kl 00:17

Media Artes har nu besök i Blomdahl Studion av Thomas Sander från Schwerin. Media Artes har under två år gjort utbyte med Växjös vänort. Detta är ett av flera projekt som har gjorts och som kommer att göras. "Working in progress, ett undersökande möte", en konsert som sker samband med utställningen "En stor del av allt" med Clara Bessijelle Johansson & Austin English.

«    1 2 [34 5 6 7    »