media artes

nyheter

RANKs nya verksamhetsledare

Skrivet av: Hans Parment den 7 October, 2016 kl 15:27

Efter Sven Rånlunds långa och idoga arbete tar Johan Redin över kampen för föreningarnas möjligheter att fortsätta sitt betydelsefulla arbete med att bredda utbudet inom det svenska musiklivet. En del av er har säkert träffat honom i hans tidigare arbete med tidskrifterna Nutida Musik och Soundofmusic, eller i publika sammanhang där han föreläst eller modererat samtal om konstmusik, estetik och kulturpolitik.

- Att arbeta för det fria musiklivet ligger mig nära om hjärtat, säger Johan Redin. Det är inte någon enkel match, men tidigare år visar att det är möjligt – med stor framgång – att skapa ekonomiskt stöd för turnésubventioner, residenser och projekt inom den nationella konstmusiken. Detta ska jag arbeta för! Det är också viktigt att föreningarnas verksamhet får den mediala uppmärksamhet de förtjänar. Mina erfarenheter av musikjournalistiken och arbetet som akademiker inom det estetiska fältet använder jag gärna för att kommunicera RANKs verksamheter utåt och förhoppningsvis förinta fördomar om konstmusik och bredda den annars tämligen snäva musikbevakningen på kultursidorna. Det är en stor ära att få styrelsens förtroende att leda RANK mot nya mål.

RANKs kansli flyttar nu från Göteborg till Västerås

RANK söker ny verksamhetsledare

Skrivet av: Hans Parment den 15 March, 2016 kl 15:56

RANK – Riksförbundet Arrangörer för Nutida Konstmusik – bildades 2001 och organiserar närmare 40 musikarrangörer över hela landet.
Genom vårt nätverk sprider vi den breda konstmusiken och stärker dess ställning.
RANK är även en kulturpolitisk plattform som strävar efter ökad samverkan inom musiklivet.
RANK söker nu en ny verksamhetsledare, då vår nuvarande slutar inom kort.

Kvalifikationer:
– Du är väl förtrogen med genren och har erfarenhet av kulturadministration samt arbete inom ideella organisationer,
– Du är tydlig, öppen och ansvarsfull i ditt ledarskap,
– Du företräder RANK i olika sammanhang och behöver därför kunna uttrycka dig väl i både tal och text,
– Du har ett brett kontaktnät, är flexibel, självständig och har god samarbetsförmåga.

Arbetsuppgifter:
Tjänsten ger stora möjligheter till påverkan i ett spännande skede för både RANK och musiksverige.
Du kommer att leda och driva ett kreativt utvecklingsarbete på nationell, regional och lokal nivå.
Tjänsten innebär att sköta de dagliga sysslorna med kontakter och informationsflöde gentemot RANKs styrelse, dess medlemmar och angränsande kontaktytor.
Du kommer även att ha kontakter med myndigheter och andra organisationer.
Verksamheten bedrivs delvis i projektform, vilket innebär att du hanterar ansökningar, uppföljningar och redovisningar.
Du förväntas själv ta initiativ till strategier och verksamheter i enlighet med RANKs måldokument.

Varaktighet/Arbetstid:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60%, med en provanställning om 6 månader.
Placeringen är flexibel. Tillträde 2016-05-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Sista ansökningsdag: 2016-03-20. Dina ansökningshandlingar ska innehålla ett personligt brev samt cv.
Ansökan tas endast emot via mail till: info@rankmusik.se

Frågor om tjänsten besvaras av:
Peter Lyne, ordförande: 070-610 97 03
Lisa Ullén, vice ordförande: 070-605 77 97
www.rankmusik.se

KULTURRÅDET – TÄNK OM!

Skrivet av: Hans Parment den 14 February, 2015 kl 16:01

RANKs nationella turnénätverk läggs ned! Budet kom som en chock.
I Kulturrådets egen utredning, Arrangörer på Musikområdet, 2013, lyfte man fram RANKs (Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik) betydelse för den nutida konstmusikens arrangörer. Nu, efter en treårig projektverksamhet med stöd från Musikverket, bekräftar RANK – med strålande resultat – just sin stora betydelse för den nutida konstmusiken: arrangörer, artister, tonsättare och inte minst – publik!
Alla har vi förväntansfullt sett fram emot ett positivt besked från Kulturrådet och en kraftfull satsning på den nutida konstmusiken. Men icke! Kulturrådet valde, den 6 februari, att avslå RANKs ansökan.

Konsekvensen är omedelbar – RANKs nationella turnénätverk läggs ner. Man kan undra vilket ben Kulturrådet står på? Ena stunden tycks man förstå RANKs betydelse till fullo, i nästa finns inget av detta kvar: RANKs ambition, det nationella turnénätverket, embryot till något riktigt stort och betydelsefullt inom den nutida konstmusiken. Med glasklar bevisföring, kanske för första gången, ser vi i hela dess vidd hur den nutida konstmusiken har en imponerande, stor och kraftfull potential. Inte minst detta ger anledning att rikta en uppmaning till Kulturrådet – tänk om!

Redan nu ser vi konsekvenserna av RANKs bristande stödmöjligheter till ”sina” arrangörsföreningar. I föreningen Media Artes står vi inför ett nytt verksamhetsår, ett verksamhetsår som vi i ögonblicket inte kan överblicka. Artister kontaktar oss, tonsättare, publik, media. Man undrar? Vad skall vi säga till dessa: Har vi inte råd? Tror inte Kulturrådet på oss? Tror inte Kulturrådet på den nutida konstmusiken? Tanken är slående när man tänker efter ... Kan det vara så, att Kulturrådet inte tycker att frågan är angelägen – att man rent utav inte tror på den nutida konstmusiken?

Ännu en gång – vi förväntar oss att Kulturrådet tänker om!
Thomas Liljeholm Ordf. Media Artes

Jul på Italienska 6-7 december

Skrivet av: Hans Parment den 2 December, 2014 kl 01:11

Media Artes tonsättare medverkar under Jul på Italienska med Jan Carleklev, Reine Jönsson och Hans Parment som spelar musik och bjuder på installationer mellan kl 12-18 lördag och söndag.

«    1 2 3 [45 6 7 8    »