media artes

nyheter

Lithophone har Finnissage

Skrivet av: Hans Parment den 7 November, 2013 kl 23:13

Söndag den 10 november på Italienska Palatset, Växjö
Kl. 16.00 inleds denna med en 45 min lång föreläsning av Åsa Nyhlén uppe i Media Artes, X-Scen om de småländska stenmurarna och ett bildspel med musik av Jan Carleklev.
Därefter bjuder vi på mingel och en enkel buffé på våning 2.
Eftermiddagen avslutas med Lithophone. Fri entré

Media Artes deltar i Open space

Skrivet av: Hans Parment den 18 October, 2013 kl 02:05

Alla medborgare har rätt till kulturen
Runt om i vårt län anordnas åtskilliga kulturevenemang varje vecka. Det kan handla om allt från dansuppvisningar till spelmansstämmor. En önskan för den som anordnar ett evenemang är givetvis att få så mycket publik som möjligt. Om man har en funktionsnedsättning kan det ibland kännas svårt och motigt att delta i det stora evenemangsutbudet.
Arrangör: Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum i Kronobergs län

Media Artes och integration

Skrivet av: Hans Parment den 14 October, 2013 kl 13:01

Växjö kommun har skickat ut en enkät till föreningar och frivilliga organisationer för att se hur vi arbetar med integration i vår verksamhet.
Frågor som…
- På vilket sätt vänder ni er till nyanlända invandrare och vad erbjuder vi som som leder till bättre integration
- Hur arbetar ni idag?
- Vad vill ni göra i framtiden?

Media Artes på RANKs höstmöte

Skrivet av: Hans Parment den 13 September, 2013 kl 02:39

19 oktober håller RANK Höstmöte och denna gång i Vara Konserthus.
Ämnet för eftermiddagen är ”Professionalisering
Talare och moderator är Niels Righolt, verksamhetsledare för Center for Kunst & Interkultur i Köpenhamn.
Niels arbetar med nordiska publikutvecklingsfrågor och är skarp och kreativ när det gäller strukturförändringar

«    3 4 5 6 [78 9 10 11    »