media artes

nyheter

Media Artes deltar i Open space

Skrivet av: Hans Parment den 18 October, 2013 kl 02:05

Alla medborgare har rätt till kulturen
Runt om i vårt län anordnas åtskilliga kulturevenemang varje vecka. Det kan handla om allt från dansuppvisningar till spelmansstämmor. En önskan för den som anordnar ett evenemang är givetvis att få så mycket publik som möjligt. Om man har en funktionsnedsättning kan det ibland kännas svårt och motigt att delta i det stora evenemangsutbudet.
Arrangör: Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum i Kronobergs län

Media Artes och integration

Skrivet av: Hans Parment den 14 October, 2013 kl 13:01

Växjö kommun har skickat ut en enkät till föreningar och frivilliga organisationer för att se hur vi arbetar med integration i vår verksamhet.
Frågor som…
- På vilket sätt vänder ni er till nyanlända invandrare och vad erbjuder vi som som leder till bättre integration
- Hur arbetar ni idag?
- Vad vill ni göra i framtiden?

Media Artes på RANKs höstmöte

Skrivet av: Hans Parment den 13 September, 2013 kl 02:39

19 oktober håller RANK Höstmöte och denna gång i Vara Konserthus.
Ämnet för eftermiddagen är ”Professionalisering
Talare och moderator är Niels Righolt, verksamhetsledare för Center for Kunst & Interkultur i Köpenhamn.
Niels arbetar med nordiska publikutvecklingsfrågor och är skarp och kreativ när det gäller strukturförändringar

Media Artes deltar i Publikutveckling 22 september

Skrivet av: Hans Parment den 13 September, 2013 kl 02:28

Lisa Baxter från Storbritannien är en internationellt ledande expert i marknadsföring, branding, publikutveckling och kreativt utvecklingsarbete med specialisering på och stor insikt i den kulturella sektorn. Baxter har genom både erfarenhet och forskning utvecklat en egen metod i publikutveckling med grund i att lära känna sin publik bättre, lära av den och knyta den närmare organisationen.
Läs mer om Baxter och hennes idéer på www.theexperiencebusiness.co.uk

«    4 5 6 7 [89 10 11 12    »