media artes

om media artes

 

Media Artes har verkat sedan 1981. Målsättningen är att främja konstnärlig verksamhet, primärt nutida konstmusik, men också andra konstnärliga uttryck.

Föreningens ambition är att vara mer än bara konsertarrangör. Media Artes "totalkoncept" innefattar också informativ verksamhet och en rad andra åtgärder - en handlingsplan - utifrån vilka den nutida konstmusiken, i ett långsiktigare perspektiv, kan verka med full potential.

 

Föreningen verkar med ekonomiskt stöd från Växjö kommun och Statens kulturråd.

Media Artes bedriver ett omfattande nätverkssamarbete på nationell och internationell nivå och är samtidigt officiellt konsertgivande organ för ISCM, International Society of Contemporary Music, svenska sektionen.

Media Artes styrelse
Ordförande: Marsel Nichan
Sekreterare: Hans Parment
Kassör: Josephine Dahlberg Jigander
Övriga ledamöter:
Agneta Rålin
Carin Gerok
Johan Sahlin
Jan Carleklev,
Suppleanter:
Pia Bygdéus,
Reine Jönsson
Jakob Palmborg
Föreningens kontaktman och om tillgänglighet Thomas LIljeholm

Media Artes org.nr. 829501-7423
Media Artes Plusgiro 272000-1