media artes

om media artes

 

Media Artes har verkat sedan 1981. Målsättningen är att främja konstnärlig verksamhet, primärt nutida konstmusik, men också andra konstnärliga uttryck.

Föreningens ambition är att vara mer än bara konsertarrangör. Media Artes "totalkoncept" innefattar också informativ verksamhet och en rad andra åtgärder - en handlingsplan - utifrån vilka den nutida konstmusiken, i ett långsiktigare perspektiv, kan verka med full potential.

 

Föreningen verkar med ekonomiskt stöd från Växjö kommun och Statens kulturråd.

Media Artes bedriver ett omfattande nätverkssamarbete på nationell och internationell nivå och är samtidigt officiellt konsertgivande organ för ISCM, International Society of Contemporary Music, svenska sektionen.

Media Artes styrelse
Ordförande: Marsel Nichan
Kassör: Josephine Dahlberg Jigander
Sekreterare: Hans Parment
Övriga ledamöter:
Agneta Rålin
Jan Carleklev,
Suppleanter:
Carin Gerok
Pia Bygdéus,

Föreningens kontaktperson om tillgänglighet Hans Parment

Medlem blir du genom att sätta in 50kr. Skriv avsändare och epostadress.
Plusgiro 272000-1
Swish 123 577 06 31

Media Artes på Facebook: www.facebook.com/mediaartes
Media Artes org.nr. 829501-7423