START PRODUKTIONSGRUPPER KONSERTER VERKSAMHET COMA FESTIVAL NYHETER LÄNKAR KONTAKT IN ENGLISH
pil STARTSIDA pil pil pil pil pil pil pil IN ENGLISH
  OM PRODUKTIONSGRUPPER COMPOSERS IN RESIDENCE ENSEMBLES IN RESIDENCE  
pil PRODUKTIONSGRUPPER COMPOSERS IN RESIDENCE ENSEMBLES IN RESIDENCE pil


CoMA ENSEMBLER - Ensembles In Residence
CoMA
CoMAs produktionsgrupper verkar utifrån ett självständigt och långsiktigt perspektiv. Varje produktionsgrupp består bland annat av en ensemble. Nuvarande ensembles in residence är:
- Axelsson & Nilsson Duo »

- Stockholms Saxofonkvartett »
- Ensemble Ars Nova »

- Trio TribukaitPetterssonBerg »
CoMA
Axelsson & Nilsson Duo

verkar inom ramarna för CoMA/Musik i Syd som ensemble in residence. Duon tillhör en av Sveriges främsta ensembler inom den nutida konstmusiken med hela världen som arbetsfält. Från hösten 2005 samarbetar duon i 2-3 år med CoMAs composers in residence. Nyskriven musik presenteras på konserter i Sverige och utomlands, på CD-, radioinspelningar, work shops, seminarier och i andra pedagogiska sammanhang, etc.

Axelsson & Nilsson Duo bildades 1986 och består av trombonisten Ivo Nilsson och slagverkaren Jonny Axelsson. Genom en unik repertoar, bestående av verk tillägnade duon och en mängd soloverk för de båda instrumenten, skapas fantastiska möjligheter att sätta samman mångdifferentierade konsertprogram. Betraktar man deras konsertverksamhet finner man detta väl dokumenterat.

Ta en närmare titt på deras hemsida och läs mer om duons verksamhet: CD skivor, turnéer, projekt etc. Du kan också få aktuell information i deras nyhetsbrev.

www.axelssonnilssonduo.se
Axelsson & Nilsson Duo
Foto: Dana Sederowsky
CoMA
Stockholms Saxofonkvartett

En av Sveriges mest framträdande ensembler inom den nutida konstmusiken, med ständiga turnéer världen över, verkar från hösten 2005 inom ramarna för CoMA/Musik i Syd. Som ensemble in residence samarbetar kvartetten under loppet av 2-3 år med CoMAs composers in residence, spelar in nyskriven musik på CD och i radio, konserterar inom och utom landet, ger seminarier, work shops, verkar pedagogiskt etc.

Ensemblen, som består av Sven Westerberg – sopransaxofon, Jörgen Pettersson – altsaxofon, Leif Karlborg – tenorsaxofon och Per Hedlund – barytonsaxofon, har specialiserat sig på svensk och utländsk kammarmusik för saxofoner och avancerad elektroakustisk musik. Deras sätt att arbeta har snabbt utvecklat deras stil och skicklighet och de tillhör våra absolut främsta interpreter. En röd tråd i deras verksamhet är ett nära samarbete med svenska och utländska tonsättare, liksom blivande kompositörer.
Kvartetten, som fått sig tillskrivet över 300 verk, drivs av en obändig lust att ständigt urforska och spräcka gränserna för vad som sägs vara konstnärligt möjligt att åstadkomma. Stockholms saxofonkvartett har även stor erfarenhet av undervisning och seminarieverksamhet och har arbetat med ungdomar i musikskolor, amatörmusiker och studerande vid musikhögskolor.

Läs mer om ensemblens repertoar, CD-skivor, turnéer etc. på deras hemsida.

www.stockholmsax.com

www.steisner.se
Stockholms Saxofonkvartett
Foto: Ulrika Ljungberg
CoMA
Ensemble Ars Nova.

Ensemble Ars Nova, södra Sveriges ensemble för ny konstmusik, startades 1986 på initiativ av tonsättaren Johannes Johansson. Ensemblen består av frilansmusiker och musiker från regionens orkestrar. Under en följd av år har Ensemble Ars Nova utforskat konsertformens möjligheter i flera konsertserier och projekt som inkorporerat element från andra konstarter och musikaliska uttrycksformer. En central aspekt av ensemblens verksamhet är framföranden och inspelningar av nyskrivna beställningsverk. Ensemble Ars Nova har spelat in två CD i eget namn (Ars Nova – All Digital dBCD17, www.dB-productions.se, som nominerades till en ”Grammis -96” för bästa klassiska album samt Ars Nova – Contemporary Swedish Music MAPCD 9133, www.prophonerecords.se) och medverkat
  

bild på ars nova
på åtskilligt fler. Ensemblen har också sedan starten kontinuerligt spelat in för Sveriges Radio P2. Ensemble Ars Nova har turnerat i Sverige i Rikskonserters regi och även i Danmark, Polen och Tyskland.
Quartetto Ars Nova ”döljer sig”, som framgår av namnet, inom ramarna för Ensemble Ars Nova. Ensemblen specialiserar sig på den nutida kvartettrepertoaren och nya beställningsverk. Kvartetten består av Bodil Rørbech, violin, verksam som frilansande solist och kammarmusiker med en solorepertoar bestående av verk som tillägnats henne av tonsättare i såväl Europa som USA och Latinamerika; Andreas Hagman, violinist och alternerande konsertmästare i Malmö Opera Orkester, ofta anlitad som kammarmusiker, bl a som medlem i Aroskvartetten; Markus Falkbring, viola, stämledare i Helsingborgs Symfoni Orkester och en profilerad kammarmusiker i olika sammanhang; David Peterson, cellist i Malmö Symfoni Orkester och flitigt verksam som kammarmusiker i olika konstellationer.
Ensemble in residence
Från 2003 är Ensemble Ars Nova knuten till CoMA som ensemble in residence. Genom ett nära samarbete med tonsättaren Anders Hultqvist kommer bl a ett antal nya verk att se dagens ljus, verk som efter uruppförandet kommer att spelas på turné i Sverige och utlandet och presenteras för en bredare publik på CD.

Kontakta ensemblen genom CoMA eller direkt genom:
Stefan Östersjö
Tel: + 46 (0)40 97 91 18
E-mail: stefan.ostersjo@work.utfors.se
CoMA
Trio Tribukait, Pettersson, Berg

bildades 1996. Som en röd tråd genom trions verksamhet går ett starkt engagemang för svensk musik. Ensemblens annorlunda instrumentsammansättning har också lockat många tonsättare, företrädesvis svenska, vilket resulterat i ca 60 nykomponerade verk för ensemblen. Trions instrumentarium och annorlunda klangkonstellationer skapar också unika och säregna möjligheter i såväl kyrkorum som på konsertestrader, festivaler och i skolsalar – breda konstaktytor som skapat efterfrågan och uppmärksamhet.
Trions ambition att genom work shops och kurser stötta unga tonsättarstudenter, samt de öppna seminarier man haft för en bredare publik, har gett ensemblen ”kommunikativt erkännande”. Genom pedagogiskt anpassade konserter för barn har man också pekat på en möjlighet att mycket tidigt slussa in även små barn i en för konstmusiken gynnsam klangvärld.

Allt fler uppmärksammar idag ensemblens framgångar. Teknisk briljans parad med konstnärlig medvetenhet och ett stort ansvarstagande för svensk, nutida konstmusik har gjort Tribukait, Pettersson, Berg till en av våra mest framträdande ensembler. Trion anlitas av Sveriges Radio och nästa säsong inleder de ett CD-samarbete med skivbolaget Chamber Sound.
Trio Tribukait
Ensemble in residence

Från 2003 är trion knuten till CoMA som ensemble in residence. Detta kommer bl a att resultera i ett antal nykomponerade verk för ensemblen, bland annat av CoMAs och trions ”egen” composer in residence, Staffan Storm. Trions koppling till CoMA kommer också att bredda ensemblens verksamhet: CD-inspelningar, turnéer i Sverige och utlandet, pedagogisk samverkan etc.
Logo
Medlemmarna i Tribukait, Pettersson, Berg är:

Bengt Tribukait, orgel, cembalo och piano, har konserterat i Sverige och utlandet (nyligen i Ryssland och Sydafrika). Han har framgångsrikt deltagit i flera internationella orgeltävlingar. Bl a erhöll han 1992 första pris i Dublin. Våren 2002 utgavs hans Bach-CD(Musica Rediviva www.mrcd.nu) som fått lysande recensioner.
Michael Pettersson, flöjter, är också medlem i Ensemble SON och KammarensembleN med vilka han har gjort åtskilliga internationella gästspel (bl a med KammarensembleN vid World Musica Days i Hong Kong 2002). Han har också gjort otaliga grammofon-, radio- och TV-inspelningar.

Daniel Berg, slagverk/marimba, undervisar bl a vid det Kgl. Danske Musikkonservatorium och vid musikhögskolorna i Örebro och Göteborg. Han anses som en av våra främsta marimbaspelare. Nyligen utgavs hans uppmärksammade "marimba-CD" - "In a Landscape"(Musica Rediviva www.mrcd.nu).
Kontakta ensemblen genom CoMA eller direkt genom:
Daniel Berg
Tel: + 46 (0)31 20 73 79
E-mail: marimba.art@comhem.se
CoMA

Copyright © CoMA, Konserthuset, Västergatan 13, 352 31 VÄXJÖ, 0470-70 03 04,