media artes

kalender

Hur låter mat, en ljudinstallation

Konserthusparken i Växjö den 5 September 2014 kl. 10:00

Under Framtidens matlagning har Hans Parment en 3 minuter lång komposition, Potage Parmentier, Hans har spelat in ljuden från tillagningen av soppan och komponerat fram en dramaturgi i matlagningen och vill samtidigt belysa ljud som informationsbärare. I en kort intervju med Lotta Naess berättar hon som blind hur hon använder ljudet som hjälp i matlagningen. Installationen kan ses och höras fredag 10-18 och lördag 10-17 Ett samarbete med Framtidens Matlagning.
För mer information: http://framtidensmatlagning.se

j